Đặc điểm nổi trội

- Cấu trúc đơn giản, dễ vận hành

- Tỷ lệ bóc vỏ từ >85%

- Năng suất bóc vỏ từ 2-6 tấn/h

- Hạt gạo bóng đẹp

- Tỷ lệ gãy vỡ <5%

- Tỷ lệ thu hồi gạo cao

- Rulô cao su không bị rồ

Về chúng tôi

HƯNG THỊNH - HUTHIMEX với mục tiêu phát triển như sau:

- Luôn phấn đấu mang đến cho Khách hàng sản phẩm Máy bóc vỏ lúa nhãn hiệu HƯNG THỊNH - HUTHIMEX và các máy nông nghiệp - chế biến lương thực khác thực sự có chất lượng cao với giá cả hợp lý.

- Chung vai cùng quý vị, chúng tôi mong được góp phần nâng cao chất lượng và giá trị hạt gạo của Việt Nam trên thị trường trong nước và thế giới. Từ đó góp phần cho sự phát triển của nền Nông nghiệp Việt Nam.

Xin lỗi, "Hiển thị danh mục trong tabs!" không thể hiển thị trong cột

Máy truyền động bằng láp cái

Chỉ tiêu kỹ thuật Đặc điểm kỹ thuật Đơn vị đo Ghi chú N..

0 VNĐ

Máy truyền động bằng motor

Chỉ tiêu kỹ thuật Đặc điểm kỹ thuật Đơn vị đo Ghi chú Năng su..

0 VNĐ

Máy truyền động bằng motor có sàng rung-dây B

Chỉ tiêu kỹ thuật Đặc điểm kỹ thuật Đơn vị đo Ghi chú Năng su..

0 VNĐ

Máy truyền động bằng motor có sàng rung-dây H

Chỉ tiêu kỹ thuật Đặc điểm kỹ thuật Đơn vị đo Ghi chú Năng su..

0 VNĐ
Xin lỗi, "Hiển thị danh mục trong tabs!" không thể hiển thị trong cột

Máy 2000 tự động có sàng rung-dây H

Chỉ tiêu kỹ thuật Đặc điểm kỹ thuật Đơn vị đo Ghi chú Năng su..

0 VNĐ

Máy 3000 tự động có sàng rung-dây B

Chỉ tiêu kỹ thuật Đặc điểm kỹ thuật Đơn vị đo Ghi chú Năng su..

0 VNĐ

Máy 3000 tự động có sàng rung-dây H

Chỉ tiêu kỹ thuật Đặc điểm kỹ thuật Đơn vị đo Ghi chú Năng su..

0 VNĐ

Máy 3000 tự động ko sàng rung-dây B

Chỉ tiêu kỹ thuật Đặc điểm kỹ thuật Đơn vị đo Ghi chú Năng su..

0 VNĐ