Máy xát trắng mini

 • Dòng sản phẩm:
 • 1. Truyền động: Motor
  2. Công dụng: Kiểm tra gạo mẫu/lúa mẫu
  3. Công suất:
  - Máy nhỏ: 30kg lúa/h - 60kg gạo lức/h
  - Máy lớn: 50kg lúa/h - 100kg gạo lức/h
  4. Kích thước: Dài x Rộng x Cao
  - Máy nhỏ: 500 x 460 x 660mm/45kg
  - Máy lớn: 590 x 555 x 950mm/70kg

1. Truyền động: Motor
2. Công dụng: Kiểm tra gạo mẫu/lúa mẫu
3. Công suất:
    - Máy nhỏ: 30kg lúa/h - 60kg gạo lức/h
    - Máy lớn: 50kg lúa/h - 100kg gạo lức/h
4. Kích thước: Dài x Rộng x Cao
    - Máy nhỏ: 500 x 460 x 660mm/45kg
    - Máy lớn: 590 x 555 x 950mm/70kg