HƯNG THỊNH – HUTHIMEX chính thức là thành viên của VAMI từ 2008
...
Sáng Tạo Việt: Máy cuốc, xới đất cỏ cải tiến
Sáng Tạo Việt số 15 – GPCN “Máy cuốc, xới đất cỏ cải tiến” Đăng ngày:26/05/2014 “Sáng Tạo Việt” – Chủ đề: Giải pháp công nghệ mới giúp cơ giới hóa tro...
Super
Author short description.
Chi tiết
Để lại một bình luận